Main menu Category © Christina Malbek 2008
Writings Leg med perceptionens grænser:
Christina Malbeks maleri
by Birgitte Kirkhoff
Gennem de seneste år har den yngre generation af kunstnere genoptaget og fornyet maleriet, og der eksisterer idag ikke kun én toneangivende retning, men både nyrealistisk, abstrakt og ekspressionistisk maleri side om side. Christina Malbeks maleri lægger sig midt imellem det figurative og det abstrakte med genkendelige elementer som landskaber og byer og samtidig ulogiske, ubestemmelige og abstrakte konfigurationer.

I og for sig er landskabsmaleriet så gammel en genre, at man skulle tro at samtidskunstnere ville gå i en stor bue uden om det. Og ganske overraskende ser vi det alligevel idag, for Malbek arbejder med et så traditionelt motiv som landskabspanoramet, hvor hun etablerer en tydelig horisontlinie og perspektiviske forsvindingspunkter. Meget klassisk. Men her stopper alle paralleller også. Malerierne er malet med airbrush, som benyttes til grafitti og tags. Fordi teknikken begrænser sig til de malerier, vi normalt ser i gadebilledet, tilfører den Malbeks ellers romantiske motiver en særlig hårdhed. Hun bruger den til skarpe, lige linier, men også paradoksalt nok til at skabe en lethed og transparans. Malerierne refererer ikke kun til grafittien gennem den tekniske brug af airbrushen, men også gennem de tilspidsede bølger og stjernerne på vandet i maleriet Ibiza. Udover disse elementer, der konnoterer dynamik og refleksion, bruger hun fraktallignende strukturer, der ser computergenerede ud.

Malerierne er hybrider mellem gadens kunst, det hårde og stramme computeragtige udtryk samt det klassiske, romantiske landskab. Det er popkunst med et twist, fordi 1960ernes popkunst handlede om popkulturelle produkter, og hos Malbek præger pokulturelle referencer det klassiske motiv, naturen. Det lyder måske forvirrende, og man kan da også få fornemmelsen af at blive kastet rundt i billederne, der konstant leder ens blik ud og ind af dem.

Malbek arbejder med deciderede forvrængninger i enkelte af sine billeder. Her afbilder en stor triptychon en amorf udgave af et rum, hvor horisontlinien helt er opgivet, mens en installation med malerier af forskelligt format, alle placeret på gulvet og med en enkelt hvid horisontlinie på sort baggrund, ligner sitrende sorte skærmbilleder og samtidig manifesterer beskuerens fysiske tilstedeværelse i rummet. Trods denne installations mange malerier, der synes skødesløst placeret, virker den helhedsskabende, og det kan også siges om hendes øvrige værker. Trods de modstridende aspekter skaber hun ro og dybde gennem den konsekvente brug af skarpe linier. Men da malerierne balancerer på kanten af det helt abstrakte, udfordrer de beskuerens perception. De mange indlagte optikker handler om, hvordan vi ser og opfatter flade, dybde, tyngde og lethed. Om hvad der konstituerer et billede. I den henseende er Malbeks maleri formelle redegørelser for perceptuelle forhold; hun mestrer dem og leger med dem for at højne vores perceptuelle aktivitet.

Christina Malbek
2007
Landscape revisited and revived
by Einar Børresen


2003
Leg med perceptionens grænser: Christina Malbeks maleri
by Birgitte Kirkhoff

Calendar
Selected works
Biography
Writings
Press
Contact